0,00  0
Košarica

Nema proizvoda u košarici.

Pon, sri, pet: 7-16h
Uto,čet: 7-18h
Sub, Ned, blagdan: zatvoreno

POVRAT ROBE – PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe obavijestiti ponuđača o odustajanju od ugovora, bez obrazloženja svoje odluke. Rok počinje teći jedan dan od dana primitka artikla. Navedeno se odnosi isključivo na fizičke osobe koje predmet ne kupuju u svrhu obavljanja svoje djelatnosti. Potrošač može ostvariti pravo na odustanak od ugovora slanjem nedvojbene izjave u kojoj jasno navodi da odustaje od ugovora na adresu elektroničke pošte prodaja@svezakamin.hr. Izjava treba sadržavati i podatke iz kojih je jasno o kojem se nalogu radi.

Jedini trošak koji tereti potrošača u vezi s odustajanjem od ugovora je trošak povrata robe. Robu je potrebno vratiti ponuđaču na njegovu adresu - Hrovat Miha s.p., generalno pečarstvo, Grobeljska cesta 2, 1234 Mengeš - najkasnije u roku od 14 dana od slanja obavijesti o odustajanju od ugovora (kupnje). Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako je poslana prije isteka roka za povrat od 14 dana.

Potrošač je dužan primljenu robu vratiti neoštećenu i u istoj količini, osim ako je roba uništena, oštećena, izgubljena ili se njezina količina smanjila bez krivnje potrošača.

Pružatelj vraća primljene uplate kupcu istim sredstvom plaćanja koje je potrošač koristio, osim ako je potrošač izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja te Ponuditelj zbog toga ne snosi nikakve troškove. Ponuditelj može zadržati povrat primljenih uplata do preuzimanja vraćene robe ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je robu poslao natrag.

Potrošač ne smije nesmetano koristiti robu do odustajanja od ugovora, već može izvršiti osnovni pregled i ispitivanje robe samo u mjeri u kojoj je to prijeko potrebno za utvrđivanje stvarnog stanja i kako je to uobičajeno u trgovinama. Svako ispitivanje koje odstupa od navedenog može se smatrati korištenjem proizvoda, čime potrošač gubi pravo na odustanak od ugovora. Proizvod koji podliježe povratu mora biti nekorišten, neoštećen i u izvornom stanju. Kupac je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje rezultat radnji koje nisu prijeko potrebne za utvrđivanje stanja robe. .

Potrošač nema pravo odustati od ugovora u sljedećim slučajevima (osim ako se ugovorne strane drugačije dogovore):

Kod ugovora čiji je predmet artikal koji je proizveden prema preciznim uputama potrošača, koji je prilagođen njegovim potrebama, koji zbog svoje prirode nije pogodan za povrat, koji je kvarljiv ili istekao je;

U ugovorima o isporuci audio ili video zapisa ili računalnih programa, ako je potrošač otvorio sigurnosni pečat. Ako nema pečata, vrijedi ako je kupac otvorio originalno pakiranje;

U ugovorima o nabavi novina, časopisa i periodičnih publikacija;

Ako želite poslovni račun, prihvaćate uvjete poslovanja koji vrijede za tvrtke. Glavna razlika je u mogućnosti odustajanja od ugovora: tvrtkama, samostalnim poduzetnicima i drugim pravnim osobama omogućujemo povrat isporučenih artikala unutar jamstvenih uvjeta. Navedene pravne osobe nemaju mogućnost odustajanja od ugovora u roku od 14 dana od primitka artikla bez razloga, kao što je to slučaj za potrošače (fizičke osobe). Povrat novca za pravna lica nije moguć. Kupnja pravnih osoba također podliježe Općim uvjetima.

OBRAZAC ZA OSTVARIVANJE PRAVA POTROŠAČA NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA (kliknite za preuzimanje PDF datoteke)

KLJUČNI ČLANCI ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA (ZVPot):

Članak 43. ZVPot

U slučaju ugovora sklopljenih na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, potrošač ima pravo u roku od 14 dana obavijestiti tvrtku da odustaje od ugovora bez obrazloženja svoje odluke. U tom slučaju potrošač se može teretiti samo za troškove iz stavka 7. članka 43.d ovoga Zakona.

U slučaju kupoprodajnog ugovora, raskidni rok iz prethodnog stavka počinje teći od dana kada:

potrošač ili treća strana osim prijevoznika koju je imenovao potrošač stječe stvarni posjed robe,

potrošač ili treća osoba osim prijevoznika koju imenuje potrošač stječe stvarni posjed zadnjeg komada robe ako je predmet ugovora više komada robe koje potrošač naruči u jednoj narudžbi,

potrošač ili treća osoba osim prijevoznika koju imenuje potrošač stječe stvarni posjed nad posljednjom pošiljkom ili komadom robe, ako se isporuka robe sastoji od više pošiljaka ili komada,

potrošač ili treća osoba osim prijevoznika koju imenuje potrošač stječe stvarni posjed prvog komada robe ako je isporuka robe redovita tijekom određenog razdoblja.

U slučaju ugovora o pružanju usluga, odstupni rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći danom sklapanja ugovora.

U slučaju ugovora o opskrbi vodom, plinom ili električnom energijom, ako se isti ne prodaju u ograničenom obujmu ili određenoj količini, daljinskom grijanju ili digitalnom sadržaju koji nije snimljen na materijalnom mediju, raskid roka iz prvog stavka ovoga članka počinje teći danom sklapanja ugovora.

Osim ako se ugovorne strane drugačije ne dogovore, potrošač nema pravo odustati od ugovora iz stavka 1. ovoga članka kod ovih ugovora:

 1. o robi ili uslugama čija cijena ovisi o fluktuacijama na tržištima na koje društvo nema utjecaja, a koje mogu nastupiti tijekom roka za odustanak od ugovora;

 2. o robi koja je proizvedena prema točnim uputama potrošača i prilagođena njegovim osobnim potrebama;

 3. na robu koja je kvarljiva ili brzo ističe;

 4. o pružanju usluga, ako tvrtka ispuni ugovor u cijelosti, a pružanje usluge je započelo na temelju izričitog prethodnog pristanka potrošača i uz privolu da gubi pravo na odustanak od ugovora kada ga tvrtka u cijelosti ispuni;

 5. o isporuci zapečaćenih audio ili video zapisa i računalnih programa, ako je potrošač nakon isporuke otvorio sigurnosni pečat;

 6. o isporuci novina, periodičnih publikacija ili časopisa, osim ugovora o pretplati za isporuku takvih publikacija;

 7. o isporuci zapečaćene robe koja nije prikladna za povrat zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga, ako je potrošač nakon dostave otvorio pečat;

 8. o isporuci robe koja je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugim stvarima;

 9. o opskrbi alkoholnim pićima čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja kupoprodajnog ugovora i koja se mogu isporučiti nakon 30 dana, a njihova stvarna vrijednost ovisi o tržišnim kolebanjima na koja tvrtka nema utjecaja;

 10. sklopljene na javnim dražbama;

 11. u kojem je potrošač izričito tražio posjet na kućnu adresu tvrtke radi obavljanja hitnog popravka ili održavanja. Ukoliko tvrtka prilikom takvog posjeta izvrši dodatne usluge koje potrošač nije izričito zahtijevao ili isporuči robu koja ne predstavlja zamjenske dijelove koji su prijeko potrebni za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo odustati od ugovora za navedene dodatne usluge i dobra;

 12. o smještaju koji nije namijenjen stalnom boravku, prijevozu robe, najmu vozila, pripremi i dostavi hrane ili uslugama slobodnog vremena, pri čemu se tvrtka obvezuje ispuniti svoju obvezu na određeni datum ili u određenom roku;

 13. o isporuci digitalnog sadržaja koji nije isporučen na materijalnom nosaču podataka, ako je pružanje usluge započelo na temelju izričitog prethodnog pristanka potrošača i uz pristanak da time gubi pravo na odustanak od ugovora.

Članak 43.d ZVPot

Ostvarenjem prava na odustanak od ugovora iz članka 43. ovoga Zakona prestaju obveze stranaka glede:

izvršenje ugovora ili

sklapanje ugovora, kada je potrošač dao ponudu za sklapanje ugovora.

U slučaju odustajanja od ugovora, tvrtka će vratiti sve primljene uplate odmah, a najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti o odustajanju od ugovora.

Društvo vraća primljene uplate potrošaču istim sredstvom plaćanja koje je potrošač koristio, osim ako je potrošač izričito zatražio korištenje drugog sredstva plaćanja i potrošač zbog toga ne snosi nikakve troškove.

Potrošač ne može zahtijevati povrat nastalih dodatnih troškova ako se izričito odlučio za drugačiju vrstu pošiljke od cjenovno najpovoljnije standardne pošiljke koju tvrtka nudi.

U slučaju kupoprodajnih ugovora, tvrtka može zadržati povrat primljenih uplata do zaprimanja povrata robe ili dok potrošač ne pruži dokaz da je roba poslana natrag, osim ako tvrtka ne ponudi opciju prihvaćanja vraćene robe. sama roba.

Ako je potrošač već primio robu i odustaje od ugovora, vraća je ili predaje poduzeću ili osobi koju je poduzeće ovlastilo za preuzimanje robe, odmah ili najkasnije u roku od 14 dana od obavijesti od prve stavka 43. ovoga Zakona, osim ako tvrtka ne ponudi, prihvatiti samo vraćenu robu. Smatra se da je kupac robu vratio na vrijeme ako je poslana prije isteka roka za povrat od 14 dana.

U vezi s odustajanjem od ugovora, potrošač snosi samo troškove povrata robe, osim ako te troškove snosi tvrtka ili ako tvrtka prethodno ne obavijesti potrošača da taj trošak snosi on.

Kada se u slučaju ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija roba isporučuje na kućnu adresu po sklapanju ugovora, tvrtka je preuzima o svom trošku ako zbog prirode robe nije moguće vratite ih na uobičajeni način poštom.

Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe, ako je smanjenje vrijednosti rezultat ponašanja koje nije prijeko potrebno za utvrđivanje prirode, svojstava i funkcioniranja robe. Potrošač nije odgovoran za smanjenje vrijednosti robe ako ga tvrtka ne obavijesti o pravu na odustanak od ugovora sukladno točki 4. stavka 1. članka 43.b.

Ostvarenjem prava na odustanak od ugovora potrošač ne preuzima nikakve obveze osim obveza iz ovoga članka te stavka 4. članka 43.d i članka a43.e ovoga Zakona.

100% PROVJERENI MATERIJALI I OPREMA NAJVIŠE KVALITETE

Sve artikle u web trgovini testiraju stručni speleolozi Pečarstva Hrovat iz Mengša. Dakle, kupnjom ovih artikala znate da dobivate najbolje što je dostupno na tržištu. Rad će biti brz i jednostavan, a rezultati izvrsni.

STRUČNI SAVJETI I POMOĆ ZA BEZBRIŽNU KUPOVINU

Zanimaju Vas svojstva materijala ili ne znate koji naručiti? Obratite nam se i naši kvalificirani prodavači koji znaju graditi kamine i peći pomoći će Vam.

B2B - PRODAJA TVRTKAMA

Naša tvrtka je zastupnik i uvoznik za mnoge poznate tvrtke iz područja speleologije. Ukoliko imate tvrtku kontaktirajte nas i dogovorit ćemo suradnju.

MATERIJAL NA STANJU

Osnovni materijali i oprema za gradnju kamina i peći su gotovo uvijek na zalihama. Tako možete brzo nabaviti artikl koji vam je potreban za vaš projekt.

ZA ONE KOJI ŽELE NAJVIŠE

Nismo samo prodavači, već prije svega iskusni speleolozi. Ukoliko želite da projekt vašeg kamina, glinene peći, štednjaka ili ljetne kuhinje preuzmu profesionalci, uvijek smo vam na raspolaganju. Vrhunska usluga i najviša kvaliteta izrade.
Kontaktirajte nas

SVEZAKAMIN.HR
Grobeljska cesta 2
1234 Mengeš
SLOVENIJA

Pon
7-16h
Uto
7-18h
Sri
7-16h
Čet
7-18h
Pet
7-16h
Sub, Ned, Blagdan
zaprto
© Sve za kamin – HR 2024 | Izdelava: Mighty Krulz